Kronika przebiegu spotkania

 

 

Spotkania nadszedł czas

Nasi zagraniczni rówieśnicy i ich nauczyciele wyruszyli już w podróż do Polski. Oto zdjęcia nadesłane z lotniska w Wilnie (grupa litewska) oraz z lotniska w Zagrzebiu (grupa chorwacka).

 

Dzień pierwszy, 18 marca 2019 r.

Dzisiejszy poranek rozpoczął się od krótkiej prezentacji dotychczasowych dokonań każdej ze szkół. Poszczególne zespoły pochwaliły się wydanymi przez siebie gazetkami szkolnymi oraz doświadczeniami zdobytymi podczas warsztatów
oraz rozmów z dziennikarzami lokalnych mediów.

Popołudnie minęło wszystkim na poznawaniu okolicy. Zaczęło się od wizyty w Urzędzie Miasta i spotkaniu z włodarzami Tarnobrzega, później miała miejsce wizyta w Muzeum Historycznym Miasta, czyli w Zamku Tarnowskich. Nasi goście zwiedzili również kościół Dominikanów oraz obejrzeli czasową wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej poświęconą Wojciechowi Wiąckowi, wybitnemu politykowi, społecznikowi i publicyście działającemu na naszej ziemi
na przełomie XIX i XX wieku.

 

Dzień drugi, 19 marca 2019 r.

Zgodnie z programem dziś goście poznają nasz region.  Pierwszym punktem na trasie wycieczki autokarowej było Muzeum Regionalne w Stalowej Woli – Rozwadowie, gdzie wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli wystawę „Wikingowie w Polsce?”.

Sandomierz to ważny punkt na historycznej i turystycznej mapie regionu. Zatrzymaliśmy się tu, aby przejść się renesansowymi ulicami miasta i zajrzeć do kościoła św. Jakuba, najstarszej świątyni w mieście, wielokroć opisywanej
w dziełach najwybitniejszych polskich pisarzy.

Będąc na sandomierskiej starówce, nie mogliśmy odmówić sobie i gościom tego, aby spojrzeć na miasto i jego okolice
z wysokości Bramy Opatowskiej.

Koniec dnia minął wszystkim pod znakiem sportu.

 

Dzień trzeci, 20 marca 2019 r.

Pierwsza część dnia upłynęła bardzo pracowicie i twórczo. Wszyscy skupili się na zdobywaniu informacji niezbędnych do napisania tekstów, które już wkrótce będzie można przeczytać w naszej wspólnej publikacji, gazetce EUROPAGE.

Po wyjściu z pracowni komputerowej wybraliśmy się do Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego,
a następnie do kręgielni.

 

Dzień czwarty, 21 marca 2019 r.

Na ten dzień cała grupa czekała od dawna. Zgodnie z planem wczesnym rankiem uczestnicy projektu ruszyli na wycieczkę autokarową do Rzeszowa. Głównym celem wyprawy była regionalna stacja telewizyjna. Z dużym zainteresowaniem zespół obejrzał archiwum, reżyserkę, czyli miejsce pracy realizatorów dźwięku i obrazu, oraz studio nagrań.

Pobyt w Rzeszowie stworzył okazję do odwiedzenia miejscowych podziemi zlokalizowanych na Starówce i poznania historii stolicy Podkarpacia.

Ostatnim punktem wycieczki był krótki przystanek nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

 

Dzień piąty, 22 marca 2019 r.

Nasza gazetka EUROPAGE wymagała dopracowania, więc pierwsza część dnia minęła na uzupełnieniu ostatnich jej stron, tworzeniu scenariusza reklamy powstałej wspólnymi siłami publikacji, a następnie kręceniu filmu.

Projekt mający w tytule słowo „media” nie mógł zakończyć się inaczej niż grą przy użyciu telefonów komórkowych, czyli interaktywnym quizem w Kahoot. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z tematyką naszego programu Erasmus+ oraz przebiegiem spotkania w Tarnobrzegu.

Wiele emocji dostarczyły też kolejne zabawy: „łamańce językowe”, czyli ćwiczenia językowe polegające na powtarzaniu zdań skupiających trudności wymowy w poszczególnych językach uczestników projektu oraz tworzeniu słownych obrazów podsumowujących nasze pięciodniowe spotkanie.