Słowacja – II

Spotkanie szóste

Nova Dedinka, 21 – 23 czerwca 2021

Spotkanie projektowe nauczycieli


Wszystko, czego potrzebujesz, to plan, mapa drogowa i odwaga, aby dotrzeć do celu.

(Earl Nightingale)

 

Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 spotkanie odbyło się w terminie późniejszym niż pierwotnie planowany i w przestrzeni wirtualnej.

 

W trakcie trzydniowego spotkania nauczyciele ze szkół partnerskich dzielili się własnymi doświadczeniami pedagogicznymi i prezentowali stosowane przez siebie metody pracy dydaktycznej zmierzające do włączenia edukacji medialnej do zajęć szkolnych. Przedstawiciele każdej placówki przedstawili scenariusze lekcji, prezentacje i filmy,
na których udokumentowali przebieg zrealizowanych przez siebie zajęć z uczniami w różnym wieku. Zaprezentowany materiał pozwolił uczestnikom na zapoznanie się ze specyficznymi rozwiązaniami wprowadzanymi w poszczególnych szkołach i podjęcie refleksji nad sposobami włączania elementów edukacji medialnej na różnych etapach nauki
i konkretnych przedmiotach: w edukacji wczesnoszkolnej i w klasach wyższych, na lekcjach języka ojczystego,
języków obcych, zajęciach artystycznych. We wszystkich przedstawionych realizacjach lekcyjnych nacisk położono
na aktywizujące formy pracy z uczniami.

Wystąpienie nauczycieli naszej szkoły poświęcone było głównie prezentacji metod stosowanych podczas analizy filmów fabularnych na lekcjach języka ojczystego. W celu zilustrowania zagadnienia przygotowali filmową relację z przebiegu zajęć pt. „Dokąd prowadzą te schody?” wraz z ich szczegółowym scenariuszem w języku angielskim.

Rezultaty spotkania

Zobacz scenariusz lekcji w SP 10