Polska

 

Spotkanie drugie

Tarnobrzeg, 18 – 22 marca 2019

Temat przewodni: Tydzień z gazetą

 

 

Rezultaty spotkania

 

Podczas spotkania uczestnicy projektu przybyli do Tarnobrzegu ze wszystkich szkół partnerskich stworzyli wspólną gazetkę pt. „Europage”. Nagrali również reklamę tej publikacji.

Zachęcamy do lektury gazetki.

Program spotkania

Pobierz program

Kronika przebiegu spotkania

Przejdź do kroniki