Chorwacja

 

Spotkanie pierwsze

Zlatar, 25 – 30 listopada 2018

Temat przewodni: Czy potrafimy korzystać z mediów?

 

W pierwszym spotkaniu grupy partnerskiej wzięli udział nauczyciele odpowiedzialni za wdrożenie projektu w każdej
ze szkół realizujących program. Pierwszy dzień obrad poświęcono początkowo na prezentację każdej z placówek. Uczestnicy szeroko opowiadali o roli swej macierzystej instytucji w lokalnej społeczności i jej dotychczasowych osiągnięciach, wymienili się też doświadczeniami zdobytymi w zakresie współpracy europejskiej. Rozmowy główne dotyczyły przyszłości związanej z aktualnym projektem i metod umożliwiających skuteczne wprowadzenie go w życie. Motyw przewodni spotkania zawarty został w pytaniu: Are we media literate? (Czy potrafimy korzystać z mediów?). Kolejne dni upłynęły
na opracowaniu wspólnej strategii pedagogicznej wspierającej konkretyzację przyjętych założeń programowych
i pogłębianiu przez biorących udział w naradzie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia własnych treści cyfrowych. Nauczyciele zdobyli praktyczne umiejętności pozwalające na tworzenie cyfrowych audycji radiowych.

W przerwie obrad nauczyciele biorący udział w spotkaniu obserwowali codzienną pracę chorwackich kolegów. Monitorowali zajęcia szkolne z języka angielskiego, towarzyszyli uczniom podczas ich wyprawy do regionalnego radia Kaj i w autokarowej wycieczce do krajowej stacji telewizyjnej w Zagrzebiu.

Naszą szkołę na spotkaniu w Chorwacji reprezentowały p. Krystyna Ujda i p. Małgorzata Golonka.

 

Rezultaty spotkania