Słowacja

Spotkanie piąte

 

Nova Dedinka, 14 – 18 czerwca 2021

Temat przewodni:


Bohaterowie Narodowi

 

 

Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 spotkanie to odbyło się w przestrzeni wirtualnej.

 

Program spotkania

Program spotkania — Słowacja

Kronika spotkania

Przejdź do kroniki przebiegu spotkania

Rezultaty spotkania

Dzięki spotkaniu jego uczestnicy poznali osoby, o których wcześniej nic nie wiedzieli, a w krajach partnerskich postrzegani są jako bohaterowie narodowi ze względu na wkład w ich rozwój.

Przejdź do rezultatów spotkania