Are we media literate? Czy potrafimy korzystać z mediów?

Powyższe hasło stanowiło motyw przewodni pierwszego spotkania projektowego, jakiego miało miejsce w dniach 25 – 30 listopada w Osnovna škola Ante Kovačića w Zlatar (Chorwacja). Dla opiekunek szkolnego projektu The Media. What next?, pań Krystyna Ujdy i Małgorzaty Golonki, które wzięły w nim udział, była to okazja do poznania koordynatorów programu The Media. What next? z pozostałych szkół partnerskich i uzyskania wielu ciekawych informacji o działalności ich macierzystych placówek. Harmonogram konferencji poza wymianą doświadczeń pedagogicznych i pracą koncepcyjną nad wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym w ramach programu Erasmus+ przewidywał przygotowanie krótkiego nagrania radiowego o każdej ze szkół uczestniczących w projekcie. Już wkrótce będziecie mogli się z nim zapoznać za pośrednictwem platformy E-twinning, na której nasza grupa partnerska założyła swoje forum.

W trakcie czterodniowego pobytu w chorwackiej szkole opiekunki projektu obserwowały lekcję języka angielskiego oraz towarzyszyły uczniom w ich wyprawie do regionalnego radia Kaj i wycieczce do krajowej stacji telewizyjnej w Zagrzebiu.